Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20873
Title: Програма комплексного іспиту з теорії, методики і практики викладання хореографічних дисциплін для здобуття другого освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної форми навчання студентів факультету педагогічної освіти спеціальності 024 «Хореографія»
Authors: Сосіна, Валентина
Білий, Дмитро
Осадців, Тарас
Пугач, Наталія
Бойко, Андрій
Sosina, Valentyna
Bilyi, Dmytro
Osadtsiv, Taras
Puhach, Nataliia
Boiko, Andrii
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Хореографія
комплексний іспит
рекомендована література
Issue Date: 7-May-2019
Citation: Програма комплексного іспиту з теорії, методики і практики викладання хореографічних дисциплін для здобуття другого освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" денної форми навчання студентів факультету педагогічної освіти спеціальності 024 «Хореографія» / розроб. Сосіна В. Ю., Білий Д. Д., Осадців Т. П., Пугач Н. В., Бойко А. Б. - Львів, 2018. - 12 с.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20873
Appears in Collections:Програми атестаційних іспитівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.