Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20868
Title: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Доктори наук та професори : бібліогр. покажч. наук. пр.
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Keywords: бібліографічний покажчик
доктори наук ЛДУФК
професори ЛДУФК
Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського
Issue Date: 2019
Citation: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Доктори наук та професори : бібліогр. покажч. наук. пр. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 732 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2). - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/mydspace
Abstract: Видання містить відомості про наукові праці докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано й систематизовано з архівних матеріалів університету, картотеки друкованих праць професорсько-викладацького складу університету, особистого перегляду інформаційних видань. Наукові праці представлено персоніфіковано, в алфавітній послідовності прізвищ особистостей, за роками та назвами. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20868
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики наукових праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДОКТОРИ НАУК та професори_2019.pdf8.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.