Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20536
Title: Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - Кіокушинкай карате) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" рівня вищої освіти - "перший (бакалаврський)""
Authors: Кіндзер, Богдан
Kindzer, Bohdan
Кафедра фехтування, боксу і національних одноборств
Keywords: кафедра фехтування, боксу і національних одноборств
Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація Кіокушинкай карате)
"Фізична культура і спорт"
1 курс
Кіокушинкай карате
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекцій
теми семінарських занять
теми практичних занять
теми методичних занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 15-Apr-2019
Citation: Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - Кіокушинкай карате) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" рівня вищої освіти - "перший (бакалаврський)" / розроб. Кіндзер Б. М. - Львів, 2018. - 25 с.
Abstract: Мета: Сприяти формуванню у майбутніх фахівців поглиблених знань, вмінь та навичок з теорії і методики викладання кіокушинкай карате на етапі початкової підготовки .
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20536
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФС 1-й курс прогама ТІМОВС і СПВ КК NEW.pdf341.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.