Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19744
Title: Масаж : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт кваліфікація – бакалавр фізичної культури та спорту
Authors: Руденко, Романа
Rudenko, Romana
Кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
Keywords: кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
Масаж
"Фізична культура і спорт"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
рекомендована література
теми практичних занять
самостійна робота
контрольні питання
теми лекційних занять
залікові вимоги
шкала оцінювання
Issue Date: 25-Mar-2019
Citation: Масаж : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" спеціальності: 017 "Фізична культура і спорт", кваліфікація – бакалавр фізичної культури та спорту / розроб. Руденко Р. Є. - Львів, 2018. - 22 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Масаж” є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно виконання прийомів класичного масажу, проведення оздоровчого масажу з урахуванням сучасних досягнень провідних вітчизняних й іноземних вчених та світової практики.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19744
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
роб.навч.прогр.бак._Масаж_017 ФКіС_Руденко.pdf794.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.