Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19346
Title: Регіональна економіка : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"
Authors: Гуль, Іван
Hul, Ivan
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: кафедра економіки та менеджменту
Регіональна економіка
"Управління та адміністрування"
бакалавр
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
рекомендована література
екзаменаційні вимоги
Issue Date: 18-Mar-2019
Citation: Регіональна економіка : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" / розроб. Гуль І. Г. - Львів. 2018. - 9 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування у студентів системи знань з теоретичних та практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, оцінки сучасного стану, напрямів і закономірностей регіонального соціально-економічного розвитку та раціонального використання трудового і природо-ресурсного потенціалу країни.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19346
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. ПРОГ_НАВЧ_ДИСЦ_РЕ_073.pdf204.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.