Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19310
Title: Патологічна анатомія : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 22 "Охорона здрров'я" спеціальності 227 "Фізична терапія та ерготерапія" факультету фізичної терапії та ерготерапії, факультету післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр"
Authors: Будзин, Віра
Budzyn, Vira
Кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
Keywords: кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
Патологічна анатомія
"Охорона здоров'я"
опис навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 15-Mar-2019
Citation: Патологічна анатомія : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 22 "Охорона здрров'я" спеціальності 227 "Фізична терапія та ерготерапія" факультету фізичної терапії та ерготерапії, факультету післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр" / розроб. Будзин В. Р. - Львів, 2018. - 17 с.
Abstract: Метою викладання є вивчення структурних основ хвороб, їх етіології і патогенезу для осмислювання фундаментальних основ медичної науки та поглибленого вивчення клініки захворювань з наступним використанням у реабілітаційній практиці.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19310
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма _ Патанатомія.pdf801.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.