Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19200
Title: Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно педагогічне вдосконалення : робоча програма навчальної дисципліни для студентів I курсу за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту рівня освіти "бакалавр"
Authors: Казмірук, Андрій
Зіньків, Ольга
Стефанишин, Орест
Kazmiruk, Andrii
Zinkiv, Olha
Stefanyshyn, Orest
Кафедра зимових видів спорту
Keywords: кафедра зимових видів спорту
Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно педагогічне вдосконалення
1 курс
"Фізична культура і спорт"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 14-Mar-2019
Citation: Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно педагогічне вдосконалення : робоча програма навчальної дисципліни для студентів I курсу за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту рівня освіти "бакалавр" / розроб. Казмірук А. В., Зіньків О. В., Стефанишин О. М. - Львів, 2018. - 23 с.
Abstract: Метою викладення навчальної дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічного вдосконалення» є формування освіченої, гармонічно розвиненої особистості, її професійно-педагогічних знань, вмінь, навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих викладачів-тренерів та інструкторів з зимових видів спорту, які зможуть забезпечити ефективний процес початкового навчання та вдосконалення спортивної майстерності, фахівців з зимових видів спорту, здатних до постійного оновлення знань, професійної майстерності, мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, в системі управління та організації, в теорії та методиці, технології праці в умовах ринкової економіки.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19200
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча ПРОГРАМА_1_курс_ЗВС.pdf504.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.