Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18847
Title: Методика викладання хореографічних дисциплін (сучасні напрямки хореографії) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр" для студентів 5 курсу
Authors: Мартинюк, Олена
Martyniuk, Olena
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Методика викладання хореографічних дисциплін (сучасні напрямки танцювального мистецтва)
магістр
"Хореографія"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
5 курс
Issue Date: 6-Mar-2019
Citation: Методика викладання хореографічних дисциплін (сучасні напрямки хореографії) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр" для студентів 5 курсу / розроб. Мартинюк О. В. - Львів, 2018. - 12 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання хореографічних дисциплін» (сучасні напрямки хореографії ) освоєння майбутніми фахівцями-педагогами різноманітних форм, стилів і технік сучасних напрямків танцювального мистецтва. Розширення лексичного арсеналу, творчого діапазону і фантазії майбутніх педагогів хореографів. Формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку викладача – хореографа, викладача – організатора масових форм фізичної культури та спорту та викладача гурткової роботи з сучасного танцю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18847
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
роб. прогр. ПХМ 5 курс.pdf436.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.