Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18800
Title: Мистецтво балетмейстера (композиція та постановка хореографічних номерів) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Мистецтво" напряму підготовки 8.02020201 "Хореографія (за видами*)"
Authors: Бойко, Андрій
Boiko, Andrii
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Мистецтво балетмейстера (композиція та постановка хореографічних номерів)
хореографія
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
теми семінарських занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 5-Mar-2019
Citation: Мистецтво балетмейстера (композиція та постановка хореографічних номерів) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Мистецтво" напряму підготовки 8.02020201 "Хореографія (за видами*)" / розроб. Бойко А. Б. - Львів, 2018. - 9 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Мистецтво балетмейстера» є оволо-діння знаннями для створення хореографічного твору, постановки та репети-ційної роботи, підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічни
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18800
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП 6МБ 2015.pdf297.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.