Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18798
Title: Мистецтво балетмейстера (композиція та постановка хореографічних номерів) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр"
Authors: Бойко, Андрій
Мартинюк, Олена
Boiko, Andrii
Martyniuk, Olena
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Мистецтво балетмейстера (композиція та постановка хореографічних номерів)
хореографія
магістр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
теми семінарських занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
Issue Date: 2019
Citation: Мистецтво балетмейстера (композиція та постановка хореографічних номерів) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр" / розроб. Бойко А. В., Мартинюк О. В. - Львів, 2018. - 9 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Мистецтво балетмейстера» є оволо-діння знаннями для створення хореографічного твору, постановки та репети-ційної роботи, підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18798
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП 5МБ 2015.pdf295.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.