Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18241
Title: Макроекономіка : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності: 073 "Менеджмент" факультету туризму рівня освіти "бакалавр"
Authors: Завидівська, Ольга
Гуль, Іван
Zavydivska, Olha
Hul, Ivan
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: кафедра економіки та менеджменту
"Макроекономіка"
"Управління та адміністрування"
"Менеджмент"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
шкала оцінювання
екзаменаційні вимоги
методичне забезпечення
рекомендована література
Issue Date: 2019
Citation: Макроекономіка : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності: 073 "Менеджмент" факультету туризму рівня освіти "бакалавр" / розроб. Гуль І. Г., Завидівська О. І. - Львів, 2018. - 11 с.
Abstract: Метою дисципліни є засвоєння студентами системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки шляхом використання універсального інструментарію та макроекономічного моделювання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18241
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_Макро_2019.pdf372.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.