Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17840
Title: Іноземна мова професійного спрямування : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 242 «Готельно-ресторанна справа" факультету туризму; післядипломної та заочної освіти
Authors: Матвіяс, Ольга
Matviias, Olha
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
"Іноземна мова професійного спрямування"
бакалавр
"Готельно-ресторанна справа"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
методи навчання
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 15-Feb-2019
Citation: Іноземна мова професійного спрямування : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 242 «Готельно-ресторанна справа" факультету туризму; післядипломної та заочної освіти / розроб. Матвіяс О. В. - Львів, 2018. - 35 с.
Abstract: Мета: Практичне оволодіння усним (монологічним та діалогічним) мовленням, граматичним та лексичним матеріалом; розвиток навичок читання та аудіювання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17840
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бакалавр_ГРС_робоча.pdf810.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.