Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17780
Title: Іноземна мова : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти; післядипломної та заочної освіти
Authors: Калимон, Юлія
Kalymon, Yuliia
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
"Іноземна мова"
"Хореографія"
бакалавр
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
рекомендована література
шкала оцінювання
Issue Date: 14-Feb-2019
Citation: Іноземна мова : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти; післядипломної та заочної освіти / розроб. Калимон Ю. О. - Львів, 2018. - 6 с.
Abstract: Метою вивчення іноземної мови в ЛДУФК є практичне оволодіння іноземною мовою, формування комунікативної професійної компетенції майбутнього фахівця в усіх видах мовленнєвої діяльності з тематики пов’язаної з фахом, формування навичок з усіх видів читання, отримання і передавання інформації з оригінальних видань в усній та письмовій формі, уміння будувати мовленнєву поведінку в ситуаціях фахового спілкування.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17780
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бак_навч_прогр_хореогр 2018.pdf308.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.