Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/164
Title: Показники психічного здоров'я студенток із кардіо-респіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою
Authors: Яворський, Андрій
Іваночко, Вікторія
Грибовська, Ірина
Блащак, Ігор
Keywords: психічне здоров'я
здоровий спосіб життя
фізична активність
оздоровча аеробіка
Issue Date: 2014
Citation: Показники психічного здоров'я студенток із кардіо-респіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою / Андрій Яворський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Ігор Блащак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 228 – 231.
Abstract: У статті наголошується на проблемі збільшення захворюваності серед студентської молоді. Розглянуто вплив нових форм та методів проведення занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах із студентками, які мають відхилення у стані здоров'я. Доведено поліпшення рівня їх психічного здоров'я завдяки застосуванню оздоровчих фітнес-програм із використанням базової аеробіки.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/164
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yavors'kyy A., Ivanochko V., Hrybovs'ka I., Blashchak I..pdf697.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.