Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/163
Title: Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю
Authors: Сибіль, Марія
Первачук, Ростислав
Свищ, Ярослав
Keywords: велоергометрична проба
енергетичний обмін
борці вільного стилю
велоергометричне навантаження
Issue Date: 2014
Citation: Сибіль М. Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 189 – 195.
Abstract: Вивчали зміни біохімічних показників анаеробного та аеробного обмінів з метою встановлення біоенергетичних індивідуальних особливостей та корекції тренувальних навантажень під дією велоергометричної проби "Vita maxima". У дослідженні брали участь 40 кваліфікованих спортсменів із вільної боротьби: MC, KMC та спортсмени І розряду - члени збірної команди Львівської області та окремі члени збірної команди України. Установлено статистично достовірні зміни всіх біохімічних показників,що були однорідними у спортсменів обидвох експериментальних груп, а вихідні параметри перебували в межах середніх величин норми.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/163
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sybil' M., Pervachuk R., Svyshch Ya..pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.