Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16265
Title: Фітнес-технології : навчальна програма дисципліни підготовки магістрів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 014 –" середня освіта (фізична культура)" факультету педагогічної освіти
Authors: Іваночко, Вікторія
Ivanochko, Viktoriia
Кафедра фітнесу та рекреації
Keywords: кафедра фітнесу та рекреації
"Фітнес-технології"
фітнес-технології
магістр
інформаційний обсяг дисципліни
рекомендована література
Issue Date: 14-Dec-2018
Citation: Фітнес-технології : навчальна програма дисципліни підготовки магістрів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 014 –" середня освіта (фізична культура)" факультету педагогічної освіти / розроб. Іваночко В. В. - 2018. - 10 с.
Abstract: Мета викладання навчальної дисципліни «Фітнес-технології» полягає у формуванні у майбутніх фахівців фізичної культури професійно важливих умінь та здібностей необхідних для організації і методики проведення занять з оздоровчого фітнесу з людьми різного вік та різної фізичної підготовленості.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16265
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма.pdf354.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.