Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/161
Title: Порівняльний аналіз складу тіла гопаківців з використанням антропометричного методу та біоімпедансометрії
Authors: Куцериб, Тетяна
Гриньків, Мирослава
Вовканич, Любомир
Музика, Федір
Величкович, Микола
Keywords: рукопаш гопак
антропометрія
біоімпедансометрія
каліперометрія
Issue Date: 2014
Citation: Порівняльний аналіз складу тіла гопаківців з використанням антропометричного методу та біоімпедансометрії / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика, Микола Величкович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип.18, т. 3. – С. 107 – 113.
Abstract: Аналіз складу тіла одноборців важливий для оцінювання їхньої функціональної підготовленості. Результати, отримані різними методами, дещо відрізняються. Метою наших досліджень є порівняння складу тіла, отриманого за методами антропометрії та біоімпедансометрії. Склад тіла гопаківців характеризується високими значеннями абсолютної (34,99±1,86 кг) та відносної маси скелетних м'язів (50,03 ±0,85 %), низьким вмістом жирової тканини (7,04±0,44 %). Найточніші показники отримано за допомогою антропометричних методів із використанням формул Ї. Матейка в сучасній модифікації.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/161
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kutseryb T., Hryn'kiv M., Vovkanych L., Muzyka F., Velychkovych M..pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.