Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/159
Title: Характеристика дітей із бронхолегеневою патологією неалергічного походження
Authors: Івасик, Наталія
Бергтравм, Вікторія
Бакум, Ігор
Keywords: фізична реабілітація
бронхолегеневі захворювання
діти
Issue Date: 2014
Citation: Івасик Н. Характеристика дітей із бронхолегеневою патологією неалергічного походження / Наталія Івасик, Вікторія Бергтравм, Ігор Бакум // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 81 – 85.
Abstract: За даними МОЗ України за останні п'ять років найбільше у дітей підвищилася захворю- ваність на хвороби органів дихання. Мета роботи - вивчити клінічний стан у дітей з бронхолегеневою патологією неалергічного походження, які проходили стаціонарне лікування на базі пульмонологічного від- ділення впродовж року. Проаналізовано 280 історій хвороб дітей пульмонологічного профілю віком 3-17 років, які проходили лікування в педіатричному віддалені ОХМАТДИТу у Львівській області, та подано їхню характеристика.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/159
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ivasyk N., Berhtravm, Bakum I..pdf873.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.