Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/158
Title: Особливості показників біоелектричної діяльності міокарда та гемодинаміки у футболісток у різні фази оваріально-менструального циклу (ОМЦ)
Authors: Будзин, Віра
Рябуха, Ольга
Гузій, Оксана
Жарська, Наталія
Keywords: футбол
жіночий футбол
футболістки
серцево-судинна система
оваріально-менструальний цикл
центральна гемодинаміка
Issue Date: 2014
Citation: Особливості показників біоелектричної діяльності міокарда та гемодинаміки у футболісток у різні фази оваріально-менструального циклу (ОМЦ) / Віра Будзин, Ольга Рябуха, Оксана Гузій, Наталя Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 39 – 47.
Abstract: Спортивна підготовка жінок-футболісток повинна відрізнятися від такої в чоловіків - її необхідно будувати з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму. Водночас досліджень,присвячених з'ясуванню діяльності серцево-судинної системи футболісток у різні фази ОМЦ є обмаль. Метою роботи було вивчення особливостей біоелектричної діяльності міокарда та параметрів центральної гемодинаміки впродовж фаз ОМЦ у футболісток 18-20 років. Установлено особливості залежності діяльності серцево-судинної системи від гормонального статусу жіночого організму.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/158
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Budzyn V., Ryabukha O., Huziy O., Zhars'ka N..pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.