Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15660
Title: Основи менеджменту : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Authors: Гуцуляк, Вікторія
Hutsuliak, Viktoriia
Keywords: кафедра економіки та менеджменту
"Основи менеджменту"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
теми семінарських занять
рекомендована література
Issue Date: 22-Nov-2018
Citation: Основи менеджменту : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" / розроб. Гуцуляк В. Р. - Львів, 2018. - 21 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни «Основи менеджменту» як базового курсу є формування у майбутніх фахівців сучасної системи поглядів і спеціальних знань у сфері управління для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15660
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. робоча програма 241.pdf779.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.