Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/156
Title: Показники розвитку швидкісно-силових якостей дітей старшого дошкільного віку з різними типами темпераменту
Authors: Ярошик, Марта
Данилевич, Мирослава
Keywords: фізичне виховання
діти старшого дошкільного віку
швидкісно-силові якості
темперамент
Issue Date: 2014
Citation: Ярошик М. Показники розвитку швидкісно-силових якостей дітей старшого дошкільного віку з різними типами темпераменту / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 201 – 204.
Abstract: Теоретичний аналіз даних досліджуваної теми показав, що для поліпшення загальної фізичної підготовленості дітей найефективніше застосовувати вправи, виконання яких вимагає прояву швидкості, сипи та спритності. При цьому необхідний диференційований підхід, який враховує вік, стан здоров'я, рухову підготовленість і тип темпераменту дітей. Установлено, що в дітей із темпераментом «сангвінік-холерик» зростання швидкісно-силових якостей відбувався найшвидше, однак ці зміни мали хвилеподібний характер. Найстабільнішу позитивну динаміку показників шввдкісно-силових якостей показали діти «холерики-флегматики».
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/156
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yaroshyk M., Danylevych M..pdf695.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.