Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1502
Title: Динамика уровня развития двигательных способностей и навыков детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи
Authors: Онищук, Олеся
Приходько, Вера
Keywords: рухові збідності
рухові навики
координація
тяжкі мовні порушення
тяжелые нарушения речи
двигательные способности
координация
двигательные навыки
Issue Date: 2011
Citation: Онищук О. Динамика уровня развития двигательных способностей и навыков детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи / Олеся Онищук, Вера Приходько // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 3. - С. 178 - 183.
Abstract: У статті показані середні показники розвитку рухових здібностей та навиків дітей 4-6 років з тяжкими мовними порушеннями, показана динаміка кількості різних рівнів розвитку рухових здібностей та навиків у дітей різного віку.
Description: В статье представлены средние показатели развития двигательных способностей и навыков детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи, выявлена динамика частоты встречаемости различных уровней развития двигательных способностей и навыков в зависимости от возраста.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1502
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Онищук_О_128.pdf310.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.