Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1438
Title: Функціональний стан кардіо-респіраторної системи у дітей молодшого шкільного віку з вадами зору
Authors: Івасик, Наталія
Курташ, Євген
Keywords: функціональний стан
кардіо-респіраторна система
діти з вадами зору
астигматизм
Issue Date: 2011
Citation: Івасик Н. Функціональний стан кардіо-респіраторної системи у дітей молодшого шкільного віку з вадами зору / Наталія Івасик, Євген Курташ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 3. - С. 131 - 135.
Abstract: У статті подаються дані функціонального стану кардіо-респіраторної системи дітей молодшого шкільного віку з астигматизмом. За даними дослідження показники ЧСС, ЖЄЛ, ЖІ, ІС та індекс гіпоксії не відповідають віковій нормі, і лише дані ЧД та ЕГК є у межах норми. Тому в програмі застосування лікувального плавання як методу фізичної реабілітації потрібно враховувати дані офтальмологічного обстеження та функціонального стану кардіо-респіраторної системи.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1438
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Івасик_79.pdf154.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.