Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14213
Title: Основи антидопінгового контролю у спорті : робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" спеціалізації "Спорт вищих досягнень"
Authors: Задорожна, Ольга
Zadorozhna, Olha
Keywords: Кафедра теорії спорту та фізичної культури
"Основи антидопінгового контролю у спорті"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
методи навчання
методи контролю
екзаменаційні вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
методичне забезпечення
рекомендована література
магістр
Issue Date: 11-Oct-2018
Citation: Основи антидопінгового контролю у спорті : робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" спеціалізації "Спорт вищих досягнень" / розроб. Задорожна О. Р. - Львів, 2018. - 14 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Основи антидопінгового контролю у спорті” є вивчення історії використання допінгу у спорті, розповсюдження допінгу у сучасному спорті, боротьба Міжнародного Олімпійського комітету з використанням допінгу, можливих шляхів вирішення проблеми допінгу у сучасному спорті.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14213
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОАКуС роб.pdf342.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.