Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1406
Title: Особливості використання атлетичної гімнастики в загальноосвітній школі
Authors: Мельник, Андрій
Загура, Федір
Keywords: атлетична гімнастика
фізичне виховання
фізична культура
Issue Date: 2011
Citation: Мельник А. Особливості використання атлетичної гімнастики в загальноосвітній школі / Андрій Мельник, Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 2. - С. 153 - 157.
Abstract: У цій праці визначено роль і місце атлетичної гімнастики як засобу фізичного виховання в системі фізичної культури учнів старших класів. Сформульовано основні завдання та принципи побудови індивідуальних тренувальних програм для занять атлетичною гімнастикою зі старшокласниками.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1406
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Мельник_62.pdf138.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.