Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1389
Title: Вплив занять аквафітнесом на рівень здоров'я молодших школярів
Authors: Жук, Ганна
Keywords: фізичне виховання
здоров’я
захворюваність
аквафітнес
адаптація
Issue Date: 2011
Citation: Жук Г. Вплив занять аквафітнесом на рівень здоров'я молодших школярів / Ганна Жук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 2. - С. 52 - 55.
Abstract: У статті аналізується проблема збільшення захворюваності серед молодого покоління. Діти не здатні адаптуватися до фізичних навантажень, що свідчить про існування проблеми в організації системи фізичного виховання та низький рівень здоров’я дітей. Сьогодні велике значення мають різні види оздоровчих занять у воді, одним з яких є аквафітнес. У результаті педагогічного дослідження застосована програма занять аквафітнесом, яка сприяла підвищенню здоров’я молодших школярів, які мали низький та нижчий за середній рівні здоров’я.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1389
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Жук_135.pdf136.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.