Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1355
Title: Бібліографічний покажчик наукових праць проректорів Львівського державного університету фізичної культури
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
проректори ЛДУФК
Issue Date: 2013
Publisher: ЛДУФК
Citation: Бібліографічний покажчик наукових праць проректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. − Л. : ЛДУФК, 2013. – 31 c. - (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 3).
Abstract: Видання містить відомості про наукові праці проректорів Львівського державного університету фізичної культури. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано й систематизовано з архівних матеріалів університету, картотеки друкованих праць професорсько-викладацького складу. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1355
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики наукових праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
BIOBIBLIOGRAF_PRORERTOR_2013.pdf281.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.