Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13395
Title: Екологія : навчально-методичний посібник
Authors: Чикайло, Юлія
Худоба, Володимир
Chykailo, Yuliia
Khudoba, Volodymyr
Keywords: екологія
кафедра туризму
"Екологія"
теми семінарських занять
антропогенна діяльність
самостійна робота
термінологічний словник
рекомендована література
Issue Date: 2018
Publisher: ЛДУФК
Citation: Чикайло Ю. Екологія : навч.-метод. посіб. для студентів напрямів підготовки 014.11 "Середня освіта (Фіз. культура)" та 017 "Фіз. культура і спорт" денної та заоч. форм навчання / Юлія Чикайло, Володимир Худоба. - 2-ге вид., допов. - Львів : ЛДУФК, 2018. - 80 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, практичну роботу та алгоритм її виконання, а також мету, зміст тем та методи контролю виконання самостійної роботи. Для студентів напрямів підготовки 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт».
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13395
ISBN: 978-617-7336-28-9
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ю. Чикайло, В. Худоба.pdf6.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.