Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1338
Title: Особливості методики навчання кидку "о-сото-отоші" (задня підніжка)
Authors: Кухтій, Світлана
Keywords: дзюдо
Issue Date: 2011
Citation: Кухтій С. Особливості методики навчання кидку "о-сото-отоші" (задня підніжка) / Світлана Кухтій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 157 - 163.
Abstract: В сучасному дзюдо спостерігається тенденція омолодження учасників змагань різного рівня. У зв’язку з цим, актуальним у цей час є оптимізація техніко-тактичної майстерності, зокрема, змісту і послідовності, методики навчання базових технічних дій, що є недостатнім в юнацькому віці, а в молодіжному і дорослому затримує приріст результату, тому що інтегральним показником технічної підготовленості дзюдоїстів є здатність надійно й ефективно виконувати атакувальні дії у змагальній сутичці. У роботі описується методика й алгоритм навчання прийому «задня підніжка».
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1338
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Кухтій_175.pdf201.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.