Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/131
Title: Визначити рівень розвитку координаційних здібностей гірськолижників на етапі попередньої базової підготовки
Authors: Рогова, Мар'яна
Зіньків, Ольга
Любіжанін, Юрій
Стефанишин, Орест
Keywords: координаційні здібності
гірськолижний спорт
підготовка
діагностика
Issue Date: 2014
Citation: Визначити рівень розвитку координаційних здібностей гірськолижників на етапі попередньої базової підготовки / Мар'яна Рогова, Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Орест Стефанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. - С. 245 - 249.
Abstract: У статті розглянуто місце координаційних здібностей юних гірськолижників у тренувальному процесі. Метою дослідження був пошук оптимально інформативних контрольних тестувань для визначення рівня розвитку координаційних здібностей для юних гірськолижників. Організація дослідження полягала в аналізі наукової та методичної літератури, педагогічному спостереженні та узагальненні отриманих даних. Результати показали, що для визначення рівня розвитку координаційних здібностей об'єктивними є вправи, які комплексно оцінюють цей рівень.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/131
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rohova M., Zin'kiv O., Lyubizhanin Yu., Stefanyshyn O..pdf858.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.