Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1300
Title: Використання просвітницько-пропагандистської діяльності для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивної діяльності
Authors: Семаль, Наталія
Keywords: „Спорт для всіх”
неповносправні
просвітницько-пропагандиська діяльність
Issue Date: 2012
Citation: Семаль Н. Використання просвітницько-пропагандистської діяльності для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивної діяльності / Наталія Семаль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 131 - 135.
Abstract: У роботі вивчено зміст просвітницько-пропагандистської діяльності, спрямованої на залучення різних верств населення, зокрема неповносправних, до фізкультурно-спортивних занять, яку проводять центри «Спорт для всіх». Проведено системно-функціональний аналіз документів планування Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» щодо діяльності з питань пропаганди та реклами. Визначено пріоритетні аспекти діяльності територіальних центрів «Спорт для всіх», дієвість просвітницько-пропагандиської роботи, яка має на меті залучення різних верст населення, серед яких неповносправні, до фізкультурно-спортивних занять.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1300
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Semal.pdf240.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.