Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/130
Title: Загальна характеристика концепції теоретичної підготовки у спорті
Authors: Пітин, Мар'ян
Keywords: спорт
теоретична підготовка
Issue Date: 2014
Citation: Пітин М. Загальна характеристика концепції теоретичної підготовки у спорті / Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 213 – 218.
Abstract: У статті проведено характеристику концепції теоретичної підготовки у спорті як системи наукового пізнання та її основних рівнів. Концепція теоретичної підготовки у спорті представлена чотирма ієрархічними рівнями організації: «передумов» - містить елементи, на основі яких сформовано авторську концепцію; «базовий» - містить основні явища та процеси (категорії"), які визначають специфіку системи теоретичної підготовки у спорті та власне її саму; «реалізаційний» - представлений значною кількістю елементів та несе основне функціональне наповнення; «результату» — наслідок урахування всіх попередніх елементів концепції.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/130
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pityn M..pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.