Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1298
Title: Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни "Теорія і методика обраного виду спорту" (на прикладі силових видів спорту)
Authors: Розторгуй, Марія
Загура, Федір
Науменко, Володимир
Keywords: силові види спорту
навчальна програма
Issue Date: 2012
Citation: Розторгуй М. Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни "Теорія і методика обраного виду спорту" (на прикладі силових видів спорту) / Марія Розторгуй, Федір Загура, Володимир Науменко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 120 - 123.
Abstract: У статті представлено результати удосконалення структурної та змістової частини навчальної програми з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Відповідно до років навчання, в структуру дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» було введено чотири блоки: вступ до спеціалізації з силових видів спорту; технічна підготовка спортсменів та методика навчання вправ у силових видах спорту; фізична підготовка спортсменів у силових видах спорту; побудова багаторічної підготовки спортсменів у силових видах спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1298
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Roztorg.pdf246.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.