Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/129
Title: Вагомість окремих компонентів підготовленості спортсменів-орієнтувальників за результатами опитування
Authors: Пенчук, Андрій
Вовканич, Любомир
Keywords: спортивне орієнтування
компоненти підготовленості
розумова працездатність
фізична працездатність
опитування
Issue Date: 2014
Citation: Пенчук А. Вагомість окремих компонентів підготовленості спортсменів-орієнтувальників за результатами опитування / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 201 – 207.
Abstract: Досягнення високих спортивних результатів неможливе без об'єктивного розуміння вагомо- сті окремих компонентів підготовленості спортсмена. Ми провели опитування спортсменів-орієнтувальників для оцінювання вагомості цих компонентів у різних вікових групах. Виявлено, що, на думку спортсменів, з віком збільшується вагомість спеціальної фізичної підготовленості, спеціальної та швидкісної витривалості, анаеробних можливостей, стійкості показників розумової працездатності до перешкод, швидкості сприйняття та аналізу інформації. Зменшується роль розумової працездатності й теоретичної підготовленості, координацій- них якостей, гнучкості, обсягу уваги, розподілу уваги та образної пам'яті.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/129
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Penchuk A., Vovkanych L..pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.