Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1286
Title: Взаємопідготовка студентів як передумова удосконалення фізичного виховання вищих навчальних закладів
Authors: Дух, Тетяна
Боднар, Іванна
Keywords: фізичне виховання
фізична підготовка
навчання
взаємопідготовка
Issue Date: 2012
Citation: Дух Т. Взаємопідготовка студентів як передумова удосконалення фізичного виховання вищих навчальних закладів / Тетяна Дух, Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 35 - 41.
Abstract: Проведено аналіз даних науково-методичної літератури з проблем фізичного виховання та взаємопідготовки студентів вищих навчальних закладів. Наведено дані анкетування 156 викладачів кафедр фізичного виховання 50-х вищих навчальних закладів України. Встановлено сучасні проблеми та пріоритетні аспекти удосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Визначено необхідні передумови удосконалення готовності викладачів до впровадження взаємопідготовки у процесі фізичного виховання студентів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1286
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Duh.pdf341.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.