Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1282
Title: Засоби фізичної реабілітації при переломах проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу
Authors: Вовканич, Андрій
Яцуляк, Галина
Keywords: фізична реабілітація
лікувальна фізична культура
перелом
остеосинтез
плечова кістка
Issue Date: 2012
Citation: Вовканич А. Засоби фізичної реабілітації при переломах проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу / Андрій Вовканич, Галина Яцуляк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 37 - 41.
Abstract: У статті розглянуто проблему особливості та наслідків переломів проксимального кінця плечової кістки залежно від її анатомо-фізіологічних особливостей і локалізації перелому, а також специфіку використання засобів фізичної реабілітації, зокрема, лікувальної фізичної культури, фізіотерапії та класичного масажу для профілактики посттравматичних ускладнень. Актуальність теми обумовлено великою кількістю випадків цих пошкоджень й складністю їх лікування та реабілітації.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1282
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vovkan.pdf287.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.