Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1271
Title: Wpływ krioterapii na organizm ludzki
Authors: Skalska-Izdebska, Renata
Dziadosz, Wioletta
Goraj-Szczypiorowska, Barbara
Kurach, Agnieszka
Pałka, Tomasz
Keywords: кріотерапія
фізіотерапія
krioterapia
fizykoterapia
Issue Date: 2012
Citation: Wpływ krioterapii na organizm ludzki / Renata Skalska-Izdebska, Wioletta Dziadosz, Barbara Goraj-Szczypiorowska [i in.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 187 - 194.
Abstract: Погіршення умов зовнішнього середовища, розвинута цивілізація й технічна революція мають негативний вплив на людей, які дедалі частіше потерпають від різного роду захворювань та користуються засобами забезпечення та поліпшення стану свого здоров’я. Стаття містить опис використання місцевої та загальної кріотерапії, її впливу на зниження температури тіла, провідність нервових рефлексів, напруження та силу м’язів, а також перфузію тканин та запальні процеси. Звертається увага на протизапальні та протинабрякові процеси. У статті представлено також методику проведення заходів та можливості їх використання при різних захворюваннях. Одночасно звертається увага на всі показання та протипоказання. Гранично низькі температури викликають низку позитивних впливів на фізіологічні, біохімічні, а також клінічні процеси. Настає не тільки поліпшення місцевого стану терапевтичних показників, а також загального стану.
Description: Pogorszenie się warunków środowiska zewnętrznego, rozwijająca się cywilizacja i postęp techniczny sprawia, że ludzie coraz częściej cierpią na różnego rodzaju schorzenia i coraz częściej korzystają ze środków zabezpieczających i poprawiających ich stan zdrowia. Praca zawiera opis działania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej. Jej wpływ na obniżenie się temperatury tkanek, przewodzenie i odruchy nerwowe, napięcie i siłę mięśni, a także ukrwienie tkanek i przebieg procesu zapalnego. Zwrócono także uwagę na efekt przeciwbólowy i przeciwobrzękowy. W pracy przedstawiono również, metodykę przeprowadzenia zabiegów, jak i możliwości ich zastosowania w różnych jednostkach chorobowych. Jednocześnie zwracając uwagę na wszelkie wskazania i przeciwwskazania. Podsumowanie: Krańcowo niskie temperatury wywołują w ustroju szereg pozytywnych reakcji, wpływając na procesy fizjologiczne, biochemiczne a także kliniczne. Następuje nie tylko poprawa stanu miejscowego w określonych wskazaniach leczniczych, ale także stanu ogólnego.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1271
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
SkalskaD.pdf350.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.