Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1268
Title: Wpływ wczesnej rehabilitacji na usprawnienie pacjentów po resekcji miąższu płuca
Authors: Szeliga, Ewa
Banaszkiewicz, Andrzej
Kużdżał, Adrian
Wolan-Nieroda, Andżelina
Walicka-Cupryś, Katarzyna
Probachta, Mirosław
Keywords: реабілітація
рак легень.
rehabilitacja
rak płuca
Issue Date: 2012
Citation: Wpływ wczesnej rehabilitacji na usprawnienie pacjentów po resekcji miąższu płuca / Ewa Szeliga, Andrzej Banaszkiewicz, Adrian Kużdżał [i in.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 253 - 257.
Abstract: Комплексна реабілітація становить невід’ємну частину лікування будь-якої нозологічної форми захворювання, повинна бути також стандартом лікувальної тактики в онкології. Відповідно підібрана програма реабілітації дозволяє отримати кращі результати лікування, а також поліпшує якість життя пацієнтів.
Description: Kompleksowa rehabilitacja stanowi nieodłączną część leczenia w każdej jednostce chorobowej, powinna być także standardem postępowania w onkologii. Odpowiednio dobrany program rehabilitacji pozwala na uzyskanie lepszych efektów terapii a także poprawia jakość życia pacjentów.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1268
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sheliga.pdf625.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.