Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1262
Title: Zależność wybranych parametrów postawy ciała
Authors: Drzał-Grabiec, Justyna
Szczepanowska-Wołowiec, Beata
Keywords: постава тіла
фотографометричний метод
діти молодшого шкільного віку
postawy ciała
sposobu fotohrametrychnyy
korelacji
Issue Date: 2012
Citation: Drzał-Grabiec J. Zależność wybranych parametrów postawy ciała / Justyna Drzał-Grabiec, Beata Szczepanowska-Wołowiec // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 82 - 86.
Abstract: В статті обґрунтовано динаміку постави у різні вікові періоди. Також описано основні параметри в різних площинах (фронтальній, сагітальній), та 14 показників, що характеризують поставу тіла, за допомогою фотографометричного методу. Констатовано, що параметри тіла є взаємозалежними, визначено ключовий параметр, кут нахилу тулуба, що безпосередньо залежить від постави.
Description: Artykuł dość dynamiczny postawy w różnych okresach życia. Także opisuje podstawowe parametry w różnych płaszczyznach (czołowej, strzałkowej) oraz 14 wskaźników postawy ciała, metodą fotohrafometrychnoho. Stwierdził, że parametry ciała są współzależne, zidentyfikowanych kluczowych parametrów, kąt ciała, które zależy od postawy.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1262
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Djal.pdf349.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.