Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1248
Title: Патогенетическое обоснование применения диетотерапии в комплексном лечении ожирения у детей
Authors: Жарова, Ирина
Шум, Мария
Кравчук, Людмила
Keywords: ожиріння
дієтотерапія
діти
ожирение
диетотерапия
кетоз
Issue Date: 2012
Citation: Жарова И. Патогенетическое обоснование применения диетотерапии в комплексном лечении ожирения у детей / Ирина Жарова, Мария Шум, Людмила Кравчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 95 - 99.
Abstract: У статті розглянуто питання про патофізіологічні механізми розвитку ожиріння. На підставі вивчених даних обґрунтовано й розроблено методик дієтотерапії як базового методу лікування дітей з екзогенно-конституціональним типом ожиріння з урахуванням віку і специфіки супутніх захворювань.
Description: В статье рассматривается вопрос о патофизиологических механизмах развития ожирения. На основании изученных данных обосновывается и разрабатывается методика диетотерапии как базового метода лечении детей с экзогенно-конституциональным типом ожирения с учетом возраста и специфики сопутствующих заболеваний.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1248
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jarowa.pdf333.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.