Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1247
Title: Стан судинного артеріального русла у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації
Authors: Індика, Світлана
Ягенський, Андрій
Keywords: інфаркт міокарда
судинне русло
артеріальний тиск
Issue Date: 2012
Citation: Індика, С. Стан судинного артеріального русла у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації / Світлана Індика, Андрій Ягенський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 100 - 104.
Abstract: У статті проаналізовано стан судинного артеріального русла у хворих після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації. При проведенні кореляційного аналізу виявилося, що існує помірна пряма кореляційна залежність між віком і величиною швидкості поширення пульсової хвилі в артеріях еластичного типу (r=0,20; p<0,05), показником еластичної протидії артеріальної системи (r= 0,22; p<0,05) та помірна непряма кореляційна залежність між віком і «активним фактором» м'язового тонусу судинної стінки (r= - 0,24; p<0,05). Встановлено пряму залежність між показниками систолічного артеріального тиску (r= 0,21; p<0,05), пульсового тиску (r= 0,27; p<0,05) та швидкості поширення пульсової хвилі по судинах еластичного типу. Виявлено суттєвий вплив підвищеного рівня цукру на показники пружно- еластичних властивостей артерій.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1247
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Induka.pdf307.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.