Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1221
Title: Професійне становлення майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ
Authors: Соловйов, Валерій
Keywords: учитель фізичної культури
професійно-педагогічна підготовка
Issue Date: 2015
Citation: Соловйов В. Професійне становлення майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ / Валерій Соловйов // Теорія психічної контрольності та сучасні психолого-педагогічні проблеми : матеріали наук. читань, присвяч. 110-річчю від дня народж. Ярослава Івановича Цурковського. – Л., 2015. – С. 70 – 75.
Abstract: Процес становлення майбутніх учителів фізичної культури буде ефективним, якщо їхня психолого-педагогічна та спортивна підготовка здійснюватиметься не лише на основі сучасних методологічних підходів і дидактичних принципів, а й з урахуванням виявленого рівня здібностей до педагогічної діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1221
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Solovyov V..pdf543.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.