Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1220
Title: Цурковський Я. І. – новатор в галузі психології. Інновації у процесі підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту
Authors: Соломонко, Олександр
Keywords: Цурковський Ярослав
психологія спорту
інформатизація навчання
Issue Date: 2015
Citation: Соломонко О. Цурковський Я. І. – новатор в галузі психології. Інновації у процесі підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту / Олександр Соломонко // Теорія психічної контрольності та сучасні психолого-педагогічні проблеми : матеріали наук. читань, присвяч. 110-річчю від дня народж. Ярослава Івановича Цурковського. – Л., 2015. – С. 29 – 33.
Abstract: Мета дослідження - ознайомитись із діяльністю Я. І. Цурковського - одного з видатних фахівців у галузі практичної психології в Західній Україні 20-80-х років XX століття; теоретично обґрунтувати вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації навчання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1220
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Solomonko O..pdf454.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.