Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1216
Title: Вплив фізичного стану студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту України на якість їхніх знань
Authors: Ярошик, Марта
Данилевич, Мирослава
Маланчук, Галина
Keywords: фізичний стан
професійна подготовка
фізичне виховання
Issue Date: 2012
Citation: Ярошик М. Вплив фізичного стану студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту України на якість їхніх знань / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 216 - 220.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню впливу фізичного стану студентів на якість їхньої професійної підготовки. Визначено рівень фізичного стану студентів Львівського державного університету фізичної культури, які навчаються за програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” та здійснена оцінка якості їхніх знань. Встановлено взаємозв’язок між рівнем фізичного стану і якістю фахової підготовки магістрів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1216
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yaroshuk.pdf390.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.