Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1186
Title: Створення та трансформація системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних сил України (у період з 1991 по 2011 роки)
Authors: Єна, Максим
Лойко, Орест
Красота, Вадим
Keywords: фізична підготовка
Збройні сили України
війсоковослужбовці
Issue Date: 2012
Citation: Єна М. Створення та трансформація системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних сил України (у період з 1991 по 2011 роки) / Максим Єна, Орест Лойко, Вадим Красота // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 74 - 80.
Abstract: У статті розкрито історію створення системи фізичної підготовки Збройних сил України (у період з 1991 по 2011 роки). Описано етапи трансформації фізичної підготовки військовослужбовців Збройних сил України. На основі державних актів, керівних документів Міністерства оборони України, зроблено аналіз стану системи фізичної підготовки та запропоновано шляхи подальшого розвитку системи фізичної підготовки Збройних сил України. Запропоновано проведення моніторингу трансформації системи фізичної підготовки Збройних сил України в подальших дослідженнях.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1186
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ena.pdf291.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.