Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1179
Title: Зміст фізичного виховання майбутніх учителів інформатики
Authors: Димуцька, Анжела
Колумбет, Олександр
Keywords: фізичне виховання
професійна спрямованість
Issue Date: 2012
Citation: Димуцька А. Зміст фізичного виховання майбутніх учителів інформатики / Анжела Димуцька, Олександр Колумбет // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 67 - 73.
Abstract: Статтю присвячено сучасному стану проблеми розробки моделі вчителя інформатики та вивченню особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Визначені інтереси та схильності студентів вищих навчальних закладів до певних напрямків фізичного вдосконалення. Подано певні напрямки подальшого вдосконалення фізичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1179
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dumycka.pdf354.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.