Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1167
Title: Porównanie zdolności motorychnych zawodniczek gimnastyki sportowej i łyżwiarstwa figurowego
Authors: Perzyńska-Biskup, Anna
Biskup, Leon
Keywords: спортивна гімнастика
фігурне катання
рухові здібності
gimnastyka
łyżwiarstwo figurowe
motoryczność
Issue Date: 2012
Citation: Perzyńska-Biskup A. Porównanie zdolności motorychnych zawodniczek gimnastyki sportowej i łyżwiarstwa figurowego / Anna Perzyńska-Biskup, Leon Biskup // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 222 - 228.
Abstract: До видів спорту з ранньою спеціалізацією відносять спортивну гімнастику та фігурне катання. Обом видам властиві подібні естетичні якості. Це види спорту, яким притаманна артистичність, і які відрізняються від інших красою рухів, витонченістю, грацією, плавністю та легкістю виконання вправи. Все це результат досягнення оптимального рівня рухових здібностей. Тому було вирішено перевірити, чи з точки зору рухових здібностей спортсменки, які займаються спортивною гімнастикою і фігурним катанням, мають певні подібності.
Description: Do grona dyscyplin tzw. „wczesnej specjalizacji” należą gimnastyka sportowa i łyżwiarstwo figurowe. Obie cechuje wiele podobieństw natury estetycznej. Są to sporty o charakterze artystycznym, w których piękno ruchu, gracja, wdzięk, płynność wykonywania ćwiczeń, lekkość, wyróżniają je spośród pozostałych. Wszystko to wynika z optymalnego poziomu zdolności motorycznych. Postanowiono zatem sprawdzić, czy również pod względem zdolności motorycznych zawodnicy gimnastyki i łyżwiarstwa wykazują pewne podobieństwa.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1167
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Perjun.pdf740.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.