Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1166
Title: Aktywności podejmowane w czasie wolnym przez dzieci w wieku 7-11 lat trenujących judo na tle ich rówieśników
Authors: Guzy, Grażyna
Strelkovska, Vanda
Kaczmarczyk, Katarzyna
Keywords: фізична активність
дзюдо
діти
aktywność fizyczna
judo
Issue Date: 2012
Citation: Guzy G. Aktywności podejmowane w czasie wolnym przez dzieci w wieku 7-11 lat trenujących judo na tle ich rówieśników / Grażyna Guzy, Vanda Strelkovska, Katarzyna Kaczmarczyk // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 50 - 56.
Abstract: Метою нашого дослідження було оцінити фізичну активність дітей які займаються дзюдо у вільний час порівняно з їх однолітками. Для дослідження було використано анонімне опитування у вигляді анкети. Отримані результати були опрацьовані за допомогою тесту Mann-Whitney і тесту X2. Визначено, що дзюдоїсти частіше займаються різними видами фізичної активності
Description: Badania artykułu w celu oceny aktywności fizycznej w czasie wolnym, dzieci, którzy trenują judo na tle swoich rówieśników. Do badania wykorzystano anonimowe badanie w formie ankiety. Wyniki opracowano przy użyciu testu Mann–Whitneya i X2. Ustalił, że judoka często do czynienia z różnymi rodzajami aktywności fizycznej.Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, judo, dzieci.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1166
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gyzu.pdf323.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.