Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1158
Title: Удосконалення технічної підготовки баскетболісток студентських команд: стан та перспективи досліджень
Authors: Вашкевич, Сергій
Пітин, Мар'ян
Keywords: баскетбол
технічна підготовка
Issue Date: 2012
Citation: Вашкевич С. Удосконалення технічної підготовки баскетболісток студентських команд: стан та перспективи досліджень / Сергій Вашкевич, Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 23 - 27.
Abstract: У статті встановлено, що особливості спрямування основної діяльності; обмежені обсяги тренувальної та змагальної діяльності; варіативність складу студентських команд; дискретний рівень підготовленості та необхідність ефективного протистояння студентських і професійних команд є чинниками, що зумовлюють необхідність удосконалення технічної підготовки баскетболісток студентських команд. Розглянуто тематику та методологічний апарат наукового дослідження в цьому напрямі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1158
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Washkev.pdf308.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.