Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1155
Title: Сравнительный анализ психологической подготовленности спортсменов различной квалификации, занимающихся водными лыжами
Authors: Мельник, Елизавета
Силич, Елена
Дымонт, Ирина
Keywords: водні лижі
психологічна підготовка
психомоторні якості
спортивно-важливі якості
самоконтроль
складно-координаційні види спорту
успішність
водные лыжи
психологическая подготовка
психомоторные качества
сложнокоординационные виды спорта
Issue Date: 2012
Citation: Мельник Е. Сравнительный анализ психологической подготовленности спортсменов различной квалификации, занимающихся водными лыжами / Елизавета Мельник, Елена Силич, Ирина Дымонт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 287 - 293.
Abstract: У статті подано результати психологічної підготовленості спортсменів, які займаються водними лижами. Вивчено характеристики просторово-часового сприйняття, самоконтроль, вольова активність, стресостійкість, спортивна успішність. Порівняльний аналіз психологічної підготовленості спортсменів-воднолижників різної кваліфікації дозволив встановити спортивно-важливі якості.
Description: В статье представлены показатели психологической подготовленности спортсменов, занимающихся водными лыжами. Изучены характеристики пространственно-временного восприятия, самоконтроль, волевая активность, стрессоустойчивость, спортивная успешность. Сравнительный анализ психологической подготовленности спортсменов-воднолыжников различной квалификации позволил установить спортивно-важные качества.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1155
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Silich.pdf357.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.